Tilsyn med nybyggeri, tilbygninger og renovering

Vi tager den tunge del af byggeprocessen

At bygge nyt er et stort projekt, ikke alene beslutningsmæssige men også byggeriets fysiske fremdrift kræver mange tanker. Vi tilbyder at stå ved jeres side i hele processen fra ide og frem til byggeriet er afleveret.

Vores faglige viden og byggetekniske indsigt sikrer jer den rigtige forståelse for processen og en byggeproces med ro i maven.

Vi hjælper gerne med byggeteknisk vejledning i forbindelse med kontraktskrivning og kan eventuelt henvise til en jurist som kan tage sig af den juridiske del herunder forhandling af byggekontrakt.

Som eksterne og uvildige byggesagkyndige kan vi sikre jer en tryg byggeperiode uden væsentlige bygge tekniske problemer. Har I spørgsmål undervejs er i altid velkommen til at ringe.

Mange bygherrer overvejer hvorvidt Det er nødvendigt med ekstern byggefaglig indsigt. I byggebranchen er der er rigtig mange seriøse virksomheder med mange dygtige håndværkere, men desværre ser vi også både virksomheder og håndværkere som ikke helt lever op til hvad der forventes.

Alle byggefirmaer starter med ambitioner om at aflevere et fejlfrit byggeri. Et byggefirma består ikke kun af godt håndværk. Håndværkere, arkitekter og byggeledere er også ”kun” mennesker og derfor kan fejl ske.

Vi gennemgår tegninger inden byggeriet startes. Konstaterer vi fejl, tager vi fat i firmaet og får disse rette de i god tid. Det er en stor fordel for håndværkere byggefirma bygherre og også at konstatere fejl tidligst muligt. Dels er en tidligt konstateret fejl eller mangel billigere at rette og dermed nemmere at forhandle igennem. Et af vore mål er at give en rolig og smidig byggeproces.

Ingen byggefirmaer planlægger at lave et fejlbehæftet byggeri, men selv de mest velrenommerede firmaer kan lave fejl. Et byggeri er en levende og kompliceret ting der ændrer sig dagligt og rigtig mange aktører har bidraget og alt forudgående arbejde skal gå op i en højere enhed. Det er ikke så nemt som det lyder.

Kontaktformular


Sådan gør vi

Når i kontakter os, udarbejder vi en tilsynspakke som passer til det enkelte byggeri og sender jer et fast tilbud der passer til jeres nye bolig.

Når vi er på pladsen første gang, har vi hjemmefra udarbejdet en tilsynsplan/tjekliste så vi er forberedt. Vi gennemgår de kritiske punkter i jeres byggeri. Konstater vi fejl eller mangler på jeres byggeri, tager vi kontakt til byggelederen og orientere ham om hvad vi har konstateret og eventuelt hvilke udbedringsforslag der måtte være.

Vores tilsynspakke for et nyt byggeri er omfattende. Vi er med fra start med byggefirmaet og frem til den sidste skrue er sat i og afleveret.

er endelig afleveret byggefirmaet ikke får udbedret så hjælper vi til med at presse byggefirmaet for at komme helt i mål. Intet byggeri er færdigt før den sidste håndværker forlader pladsen.

Nedenstående er et eksempel på valg en tilsynspakke kan indeholde

 • Gennemgang af kontrakt, materialebeskrivelse, tegninger, energiberegning, ingeniørberegninger mv.  
 • Evt. telefonisk kontraktmøde med den, af jer valgte jurist. Her laves gennemgang af kontraktens ordlyd.  
 • Tilsyn med fundament herunder installationer, isolering, isolerings kvalitet, forankring og arbejdets generelle udførelse. 
 • Tilsyn med montering af bagvægge, tagkonstruktion herunder forankringer. Det er det sammenholdes med ingeniørberegninger for at sikre korrekt udførsel 
 • Gennemgang underlag for vådrum (vådrumssikring) vi kontrollerer lagtykkelser på vådrumsmembranen, fald på gulve og hvad der ellers er af specifikke krav til vådrum. 
 • Når facaden muren starter er der er en række ting der skal være i orden som tætning, kvalitet af opmuring, tolerancer med videre.  
 • Vi er med vel eventuel for aflevering. Denne gennemgang laves i samarbejde med byggefirmaet indtil 2 uger før endelig aflevering. Ideen der med aflevering er at nedbringe antallet af fejl og mangler der kan konstateres ved endelig afleveringsforretning. 
 • Vi er med og den store dag hvor i skal overtage huset og Det er reelt bliver jeres. På samme måde som for at levere en gennemgås alle overflader og det registreres hvad der måtte være konstateret.
  Ved for gennemgang er det normalt byggelederen der udarbejder rapport. I tilfælde af at byggelederen ikke udarbejder rapport og afleveringsnotat gør vi det. 
 • Opstår der problemer eller spørgsmål efter afleveringen er vi er aldrig længere væk end telefonen. 
 • Har bygherre specielle ønsker til tilsynspakken kan vi også imødekomme dette.