1 og 5 års gennemgang

Evt 9 års gennemgang

En fagmand har nemmere ved at se fejlene, grundet sin erfaring og viden om hvorledes bygningsdelene er sammensat og arter sig over tid.

Et år efter i har overtaget jeres nye bolig er det tid til et års gennemgangen. Det er normal praksis at bygherren indkalder til både 1 og 5 års gennemgang, hvis der er en sådan.

Det er ikke alle byggefirmaer der har 5 års gennemgange, om det sker i dit tilfælde kan du se i din byggekontrakt. Der er forskel på hvilke skader der repareres efter 1 og 5 års gennemgang. Det hænger sammen med at flere ting overgår til almindelig vedligehold efterhånden som huset bliver ældre.

Det kan være en ide at lave en gennemgang 9 år efter afleveringen. Årsagen er forældelsesloven som alle nye huse er bygget under.

Forældelsesloven giver 10 års garanti på skjulte fejl. Det tolkes som fejl der konstateres hen over tid. Årsagen til at det anbefales efter 9 år er at din byggeskadeforsikring og byggefirmaets ansvar ophører efter 10 år. Kan der ikke opnås enighed om fejlen skal byggefirmaet være stævnet inden de 10 år er gået.

Hvis ikke byggefirmaet laver en rapport under gennemgangen, gør vi. Dette dokument tjener som tjekliste for jer og håndværkerne. Det har også betydning hvis der senere opstår fejl, så kan det dokumenteres at det ikke er en ny fejl, men f.eks en 1 års reparation der ikke er udbedret korrekt og er genopstået.

Kontaktformular