Dansk Bygningstjek

Byggerådgivning i Jylland med udkørsel fra Aarhus

Få dit tilbud her

Beskriv kort din opgave. Vi vender tilbage med et uforpligtende tilbud indenfor ​48 timer.

byggerådgivning - Dansk Bygningstjek - Aktiv 2 - Hjem

Dansk Bygningstjek

Professionel byggerådgivning

Hos Dansk Bygningstjek møder i erfarne byggerådgivere/ byggesagkyndige. Hos os har vi alle en håndværksmæssig baggrund med en teoretisk overbygning og supplerende kurser efter behov. Ikke en byggesagkyndig hos os bare< 10 års relevant erfaring

Vi er rundet af vores fag og færdsel på byggepladser gennem mange år. Så vi har både praktisk erfaring med håndværk, tilsyn på byggepladser og teoretisk ballast.

Hertil kommer løbende efteruddannelse.

Vi kan byde ind med Termografi, skimmel, fugt, byggeteknik, drone inspektion

Det er din garanti for seriøs rådgivning.

Byggetilsyn

Byggerådgivning

1 og 5 års gennemgang

Dansk Bygningstjek

Syn og skøn

Er du som bygherre blevet uenige med din entreprenør om hvorvidt arbejdet er udført korrekt og i henhold til indgået aftale kan vi hjælpe jer på vej.

Er dine uoverensstemmelser med håndværkeren så store at almindelige dialog og kortlægningen ar eventuelle fejl, ikke kan løse problemet laver vi gerne oplæg til jeres advokat som så sørger for de videre forløb i forhold til forsikring udpegning af skønsmand med videre.

Værd at vide for nybyggeren

Når den store drøm skal realiseres, kræver det lang tid, meget omtanke og omsorg fra bygherren. Ofte bliver nybyggere overrasket over hvor stor en indsats der kræves. Først skal man finde det rigtige byggefirma og et firma man har tillid til.

Når i har valgt byggefirma melder der sig nye udfordringer.

Den sjove del med indretning af huset og materialevalg ser de fleste som en stor fornøjelse, selvom det kan give en hovedpine i ny og næ.

Byggefirmaet arbejder med forskellige kontrakt grundlag og flere forskellige måder at udarbejdet både beskrivelse og tegningsmateriale.

En meget vigtig ting er jeres kontraktgrundlag. Mange ser kontrakten fra byggefirmaet som den endelige aftale, men disse kontrakter hviler på forskelligt grundlag. Det kan være AB forbruger, AB 18, ABT eller dansk rets almindelige regler. Der er forskel på indholdet i disse kontraktgrundlag og de går forud for teksten i jeres kontrakt, så så det i underskriver fra byggefirmaet skal ses som tillæg eller fradrag til de nævnte regelsæt. Det er vigtigt at i sætter jer ind i aftalegrundlaget der er nævnt i jeres kontrakt. Er der ikke nævnt et aftalegrundlag som f.eks AB forbruger eller ABT er det dansk rets almindelige regler der gælder hvis der opstår en tvist.

Hvad skal du vide når du starter en byggesag. Ombygning og renovering

alt for ofte møder vi en bygherre der har problemer fordi aftalegrundlaget er for løst eller i enkelte tilfælde useriøst. Et uklart aftale grundlag er ofte årsag til syn og skønssager, retssager og en masse frustration både hos bygherre men også den udførende entreprenør.

Det er vigtigt at alle aftaler er på skrift. Mundtlige aftaler bør ikke laves i en byggesag. Det er ikke unormalt at bygherre håndværkere eller byggefirmaer husker en aftale forskelligt når først problemet er opstået. Derfor lav en passus i jeres aftale at ekstraarbejder kun honoreres hvis der ligger en skriftlig aftale.

Dansk bygningstjek hjælper gerne med at få aftalen på plads så en god og rolig byggeproces kan opstarte op. Vores hjælp er baseret på den praktiske del ud fra de erfaringer vi har gjort og må ikke forveksles med juridisk gennemgang.

Et godt aftalegrundlag indeholder gennemarbejdet tegninger, de rigtige forsikringer, beskrivelse og materialevalg til projektet. Der ud over kan der komme ingeniør beregning af bygningens bærende elementer og energiberegning bør sikre opfyldelse af bygningsreglementets mange krav.

Ud over de rent tekniske ting skal der også være aftalt økonomi, herunder en rateplan der viser hvor store rater/delbetalinger håndværkeren fakturerer og hvornår. I rigtig mange tilfælde er en tidsplan også vigtig, både af hensyn til tidspunkt for ibrugtagning men også i hvilken takt eventuelt rate/ delbetalinger betalinger skal honoreres. De fleste byggeprojekter kræver en eller anden form for byggetilladelse fra kommunen være opmærksom på priserne varierer meget fra Kommune til Kommune det samme gør ventetid for byggetilladelse.

Inde i river ned skal i sikre jer at have en nedrivningstilladelse af det aktuelle byggeri.

Man må ikke gå i gang med byggeriet uden byggetilladelse

Næsten uanset hvilken type byggeri du skal i gang med vil det være nødvendigt at søge byggetilladelse hos kommunen. Stort set alt byggeri kræver byggetilladelse kan også selvom det måtte være byggeri af sekundære bygninger det kan være garage, overdækning, have pavillon,carport overdækninger skur eller et udhus.

Endrer du funktionen af et rum for eksempel til erhvervslokale eller fra erhvervslokaler til bolig kræves også tilladelse.

Uanset hvilket projekt I skal i gang med skal det overholde de krav gældende i bygningsreglementet og lokalplanen for dit område.

Kontaktformular