Nybyggeri

Tilsyn ved nybyggeri.


Når I bygger nyt er der utrolig mange beslutninger der skal tages. Beslutningerne og de udførte arbejder skal måske stå uændret de næste 100 år.


Derfor er det vigtigt at kvalitet, håndværk og byggeskik er af god kvalitet.


De fleste har fokus på indretning og design, og tænker ikke så meget på hvordan bygningen hænger sammen. De overflader I sidder og aftaler sammen med byggefirmaets sælger er ofte det billigste og nemmeste at rette, hvis noget er gået galt, Sker det at f.eks gulvvarmeslangerne er lagt forkert, forankringer mangler eller der er benyttet et forkert undertag osv, kan udgifterne og generne blive rigtig store.


Opdages fejlen under byggeriet er de billigere at rette for entreprenøren og med langt mindre gener for bygherren.  Derfor er en uvildig tilsynsførende at anbefale.

Nogle fejl kan vise sig efter forsikringsdækningen er ophørt, eller byggefirmaet ikke findes mere. Så er det ejeren der skal betale. 


Mange kunder har det svært ved at tage den hårde snak med byggefirmaet eller håndværkerne. Som kunde hos Dansk Bygningstjek tager vi dialogen med byggefirmaet i det omfang, det handler om afvigelse af kvalitet, eller projektet ikke lever op til det kunden har købt.


Pakke 2

Lille standard pakke


Som Pakke 1, men uden formøde inden kontraktunderskrift egnet når vi kommer ind i projektet efter kontraktunderskrift.

Ca. 7 besøg af byggesagkyndig, inkl. førgennemgang og aflevering.


Spørg for pris her

Pakke 3

Flerplanshuspakken


Egnet til 1½ plan huse, funkishuse i to plan, store huse og huse med niveauspring hvis der støbes over flere gange.

Som Pakke 1 , men med opstartsmøde på byggepladsen og ekstra besøg i forbindelse med niveauspring og konstruktioner i flere plan.  


Ca. 10-12 besøg af byggesagkyndig, inkl. førgennemgang og aflevering. Afhængig af det aktuelle projekt.

spørg for pris her

Pakke 4

Sen start pakken

 

Pakken er egnet når vi kommer sent ind i byggefasen og der er problemer med byggeteknik, kvalitet eller kommunikation med byggefirmaet. Nogle gange er kommunikationen ikke eksisterende, det kan vi rette op på.


Indeholder 2-5 tilsyn alt efter hvornår vi kommer ind i processen. Pakken indeholder også førgennemgang og afleveringsforretning. Vi hjælper jer helt færdig.

3-7 besøg af byggesagkyndig.

Spørg om pris her

Pakke 5

Træhuspakken


Når I bygger helårs træhus eller sommerhus kan vi reducere tilsynsfrekvensen idet vi kan gennemgå flere bygningsdele når vi er på pladsen grundet byggeteknik og byggeproces.


Pakken indeholder normalt 6-8 besøg af byggesagkyndig. Afhængig af byggeriets type og leverandør.

Spørg om pris her

Pakke 6.

Afslutningspakken


 Føraflevering/førgennemgang. Her deltager vi sammen med jer og byggefirmaet. Gennemgangen omfatter alle synlige bygningsdele Gennemgangen skal helst afholdes mindst en uge før afleveringen så der er tid til at udbedre mest muligt inden I overtager byggeriet. Formålet er at minimere fejl og mangler inden i overtager byggeriet.


Afleveringsforretningen er dagen hvor i overtager byggeriet, der gennemgår vi alt endnu en gang. Vi laver en ny registrering af fejl og mangler, og i det omfang det er muligt laves der tilbagehold på fejl og mangler. Vi hjælper med rimelig prissætning af disse. Samtidig aftaler vi en tidsfrist for udbedring af resterende mangler, i det omfang den ikke fremgår af kontrakten. Så ved i hvad jeres rettigheder er.


Pakken indeholder 2 besøg af byggesagkyndig. Hvis der ønskes yderligere hjælp i forbindelse med mangel afhjælpning kan dette tilkøbes.

Spørg om pris her

Standard tilsynspakke:

Der udarbejdes individuel tilsynspakke tilpasset dit byggeri


Pakke 1.

Standardpakken.


Egnet til de fleste huse. Længehuse, vinkelhuse, sadeltagshuse, funkishuse og lignende.

Følgende emner gennemgås og rapporteres. Pakken vil blive tilpasset jeres byggeri.

 

Nedenstående er hovedpunkter. Alle monterede bygningsdele bliver gennemgået når vi er på pladsen.

 

 • Gennemgang af kontrakt sammen med kunde.
 • Løbende telefon og mail support. Svarer normalt alle hverdage 07.00 til 20.00
 • Udgravning, støbning af fundament og kontrol af armering
 • Inden støbning af terrændæk kontrolleres isolering og installationer gulvvarme mv.
 • Montering af spær, bagmure og kontrol med forankring. Kontrol af tolerancer og fald på gulve i vådrum. Vi tager også højde for de nye regler på området.
 • Når mureren starter kontrolleres isolering, montering og klæbning af fugtsikring og forventningsafstemning i forhold til tolerancer.
 • Eftersyn af dampspærre og generel gennemgang med henblik på fugt i konstruktionerne.
 • Eftersyn af vådrumssikringen, placering af afløb mv. Generel gennemgang af byggeriet
 • Føraflevering/førgennemgang. Her deltager vi sammen med jer og byggefirmaet. Gennemgangen omfatter alle synlige dele og evt. opsamling på tidligere problematikker. Gennemgangen skal helst afholdes mindst en uge før afleveringen så der er tid til at udbedre mest muligt inden I overtager byggeriet. Formålet er at minimere fejl og mangler inden i overtager byggeriet.
 • Dagen hvor i overtager byggeriet, gennemgår vi alt endnu en gang. Vi laver endnu en registrering af fejl og mangler. I det omfang det er muligt laves der tilbagehold på fejl og mangler. Vi hjælper med rimelig prissætning af disse. Samtidig aftaler vi en tidsfrist for udbedring af resterende mangler, i det omfang den ikke fremgår af kontrakten.
 • Telefon og mail support i forbindelse med mangelafhjælpning.
 • Alle tilsyn dokumenteres med foto og tekst.
 • Hvis kritikpunkter i forbindelse med ovennævnte medfører ekstra besøg, er dette indeholdt i prisen.
 • I forhold til kvalitet og fremdrift af byggeriet tager vi gerne den hårde snak med byggefirmaet.

 

Ca. 8 besøg af byggesagkyndig, inkl. førgennemgang og aflevering. Spørg for pris her

 

Andet


Hvis du har spørgsmål, eller pakkerne ikke dækker dine behov, så kan vi kontaktes her

Telefon: 5353 7688

Adresse: Bautavej 1a 8210 Århus V